Konsultanci RXP i moc integracji

RXP miało przyjemność być częścią „zespołu marzeń” w rocznym projekcie integracyjnym dla globalnej firmy tytoniowej jako podwykonawca technologiczny. Projekt obejmował uruchomienie opartej na chmurze platformy Coupa do celów obługi procesów zaopatrzenia.

Konsultanci RXP byli odpowiedzialni za integrację procesów procure-to-pay między platformą Coupa a SAP – budowali interfejsy w SAP PI umożliwiając automatyczny przepływ dokumentów, zmodyfikowali adapter HTTP na potrzeby połączenia z REST API, dla specyficznych wymagań klienta programowali rozszerzenia SAP w języku ABAP w obszarach SD, MM i FI. Zadania obejmowały również przygotowanie dokumentacji technicznej i budowę zaawansowanych raportów.

Konfiguracja połączenia IDOC_AAE dla PI 7.31 single stack

1. Ustalenie danych dla GatewayHostGatewayService 

 • Nalezy zalogować się do SLD i wybrać Administration -> Settings zakładka Parameters i tam z rozwijanej listy All:

SLD Gateway PI/PO 7.31 single stack

2. Utworzenie połączeń RFC do systemu SAP, z którego będą wysyłane Idoci

 • Po zalogowaniu się do SAP NetWeaver Administrator (NWA) należy przejść do Configuration -> Infrastructure -> Destinations

SAP NWA Destinations

 

 • Parametry połączenia:

Hosting System: Local Java System PID
Destination Name: XI_IDOC_DEFAULT_DESTINATION
Destination Type: RFC

SAP NWA Destinations step 1

 

W kolejnych krokach należy podać parametry połączenia do systemu SAP oraz dane logowania:

SAP NWA Destinations step 2

 

Aby upewnić się, że połączenie działa prawidłowo można skorzystać z opcji Ping Destination. Test powinien zakończyć się komunikatem Successfully connected to system <PID> as user <user>

Ping destination

3. Utworzenie połączenia JCo (Java Connector)

 • Po zalogowaniu się do SAP NetWeaver Administrator (NWA) należy przejść do Configuration -> Infrastructure -> Jco RFC Provider

JCo RFC Provider

 

 • Należy utworzyć nowe połączenie korzystając z opcji Create, parametry w pierwszym kroku:

Program ID: XI_IDOC_DEFAULT_PID
Gateway Host: z punktu 1
Gateway Service: z punktu 1

JCo step 1

 

 • W kolejnym kroku należy podać nazwę połączenia z punktu 2., w tym przypadku XI_IDOC_DEFAULT_DESTINATION

JCo step 2

 

Po zapisaniu należy uruchomić połączenie korzystając z opcji Start, prawidłowy komunikat to JCo servers started

4. Wprowadzenie parametrów dla Resource Adapter inboundRA

 • Po zalogowaniu się do SAP NetWeaver Administrator (NWA) należy przejść do Configuration -> Infrastructure -> Application Resources i przefiltrować listę zasobów po *inboundRA*

Resource Adapter step 1

 • W zakładce Properties należy wprowadzić następujące wartości lub upewnić się, że takie są tam już obecne:

GatewayServer – tak jak w punkcie 1.
ProgramID – tak jak w punkcie 3. – XI_IDOC_DEFAULT_PID
MaxReaderThreadCount – wartość pomiędzy 5 a 10
DestinationName – tak jak w punkcie 2. – XI_IDOC_DEFAULT_DESTINATION
GatewayService – tak jak w punkcie 1. – sapgw01
Local – true
BindingKey – PI_AAE_IDOC

Resource Adapter step 2

 • Po zapisaniu parametrów należy uruchomić aplikację: More Actions -> Start Applications i wybrać z listy com.sap.aii.adapter.idoc.sapjra.inboundRA

Resource Adapter step 3

5. Utworzenie połączenia RFC w systemie SAP wysyłającym Idoci do PI

 • W transakcji SM59 należy utworzyć nowe połączenie typu (T) TCP/IP Connection używając parametrów:

Activation Type: Registered Server Program
Program ID: tak jak w punkcie 3. – XI_IDOC_DEFAULT_PID
Gateway Host: tak jak w punkcie 1.
Gateway Service: tak jak w punkcie 1. – sapgw01

SM59 TCP/IP Connection

 

SM59 TCP/IP Connection

 

 • Po przetestowaniu połączenia powinien się pojawić komunikat:

SM59 RFC connection test

 

6. Utworzenie kanału komunikacyjnego na PI

 • W odróżnieniu do konfiguracji Idoc dla Integration Engine (ABAP) wymagany jest kanał komunikacyjny typu Sender, który będzie użyty w Integrated Configuration. 
 •  Parametr RFC Server Parameters należy ustawić na Default, a w Ack Destination podać połączenie z punktu 2. – XI_IDOC_DEFAULT_DESTINATION

Idoc_AAE sender channel

 

Po wykonaniu powyższych kroków system PI jest przygotowany na konfigurację scenariuszy dla Idoców przychodzących.

W trakcie tworzenia poradnika wykorzystane zostały informacje dostępne na stronach help.sap.com oraz scn.sap.com