Konfiguracja połączenia IDOC_AAE dla PI 7.31 single stack

1. Ustalenie danych dla GatewayHostGatewayService 

 • Nalezy zalogować się do SLD i wybrać Administration -> Settings zakładka Parameters i tam z rozwijanej listy All:

SLD Gateway PI/PO 7.31 single stack

2. Utworzenie połączeń RFC do systemu SAP, z którego będą wysyłane Idoci

 • Po zalogowaniu się do SAP NetWeaver Administrator (NWA) należy przejść do Configuration -> Infrastructure -> Destinations

SAP NWA Destinations

 

 • Parametry połączenia:

Hosting System: Local Java System PID
Destination Name: XI_IDOC_DEFAULT_DESTINATION
Destination Type: RFC

SAP NWA Destinations step 1

 

W kolejnych krokach należy podać parametry połączenia do systemu SAP oraz dane logowania:

SAP NWA Destinations step 2

 

Aby upewnić się, że połączenie działa prawidłowo można skorzystać z opcji Ping Destination. Test powinien zakończyć się komunikatem Successfully connected to system <PID> as user <user>

Ping destination

3. Utworzenie połączenia JCo (Java Connector)

 • Po zalogowaniu się do SAP NetWeaver Administrator (NWA) należy przejść do Configuration -> Infrastructure -> Jco RFC Provider

JCo RFC Provider

 

 • Należy utworzyć nowe połączenie korzystając z opcji Create, parametry w pierwszym kroku:

Program ID: XI_IDOC_DEFAULT_PID
Gateway Host: z punktu 1
Gateway Service: z punktu 1

JCo step 1

 

 • W kolejnym kroku należy podać nazwę połączenia z punktu 2., w tym przypadku XI_IDOC_DEFAULT_DESTINATION

JCo step 2

 

Po zapisaniu należy uruchomić połączenie korzystając z opcji Start, prawidłowy komunikat to JCo servers started

4. Wprowadzenie parametrów dla Resource Adapter inboundRA

 • Po zalogowaniu się do SAP NetWeaver Administrator (NWA) należy przejść do Configuration -> Infrastructure -> Application Resources i przefiltrować listę zasobów po *inboundRA*

Resource Adapter step 1

 • W zakładce Properties należy wprowadzić następujące wartości lub upewnić się, że takie są tam już obecne:

GatewayServer – tak jak w punkcie 1.
ProgramID – tak jak w punkcie 3. – XI_IDOC_DEFAULT_PID
MaxReaderThreadCount – wartość pomiędzy 5 a 10
DestinationName – tak jak w punkcie 2. – XI_IDOC_DEFAULT_DESTINATION
GatewayService – tak jak w punkcie 1. – sapgw01
Local – true
BindingKey – PI_AAE_IDOC

Resource Adapter step 2

 • Po zapisaniu parametrów należy uruchomić aplikację: More Actions -> Start Applications i wybrać z listy com.sap.aii.adapter.idoc.sapjra.inboundRA

Resource Adapter step 3

5. Utworzenie połączenia RFC w systemie SAP wysyłającym Idoci do PI

 • W transakcji SM59 należy utworzyć nowe połączenie typu (T) TCP/IP Connection używając parametrów:

Activation Type: Registered Server Program
Program ID: tak jak w punkcie 3. – XI_IDOC_DEFAULT_PID
Gateway Host: tak jak w punkcie 1.
Gateway Service: tak jak w punkcie 1. – sapgw01

SM59 TCP/IP Connection

 

SM59 TCP/IP Connection

 

 • Po przetestowaniu połączenia powinien się pojawić komunikat:

SM59 RFC connection test

 

6. Utworzenie kanału komunikacyjnego na PI

 • W odróżnieniu do konfiguracji Idoc dla Integration Engine (ABAP) wymagany jest kanał komunikacyjny typu Sender, który będzie użyty w Integrated Configuration. 
 •  Parametr RFC Server Parameters należy ustawić na Default, a w Ack Destination podać połączenie z punktu 2. – XI_IDOC_DEFAULT_DESTINATION

Idoc_AAE sender channel

 

Po wykonaniu powyższych kroków system PI jest przygotowany na konfigurację scenariuszy dla Idoców przychodzących.

W trakcie tworzenia poradnika wykorzystane zostały informacje dostępne na stronach help.sap.com oraz scn.sap.com