Entries by Wojtek Rutkowski

Konsultanci RXP i moc integracji

RXP miało przyjemność być częścią „zespołu marzeń” w rocznym projekcie integracyjnym dla globalnej firmy tytoniowej jako podwykonawca technologiczny. Projekt obejmował uruchomienie opartej na chmurze platformy Coupa do celów obługi procesów zaopatrzenia. Konsultanci RXP byli odpowiedzialni za integrację procesów procure-to-pay między platformą Coupa a SAP – budowali interfejsy w SAP PI umożliwiając automatyczny przepływ dokumentów, zmodyfikowali […]

Adapter Specific Message Attributes (ASMA) – dynamiczna konfiguracja parametrów kanałów komunikacji

Podstawową funkcją mapowań w SAP PI jest budowanie zawartości docelowego komunikatu w oparciu o dane zawarte w komunikacie źródłowym. Parametry techniczne, takie jak np. nazwa pliku, ścieżka, adres serwera, konfiguruje się zwykle w kanale komunikacji. Czasem jednak zachodzi potrzeba dynamicznego ustawienia tych parametrów w mapowaniu – również w zależności od przesyłanych danych. Dla najprostszych przypadków […]

User Defined Functions – własne funkcje w mapowaniach SAP PI

User Defined Functions (UDF) to funkcje zdefiniowane przez programistę, które mogą być wykorzystywane w mapowaniach graficznych SAP PI. Funkcje te definiowane są w języku Java i umożliwiają uruchomienie dowolnego kodu na etapie mapowania pól komunikatów XML, znacznie rozszerzając zakres operacji, jakie można wykonać na polach i wartościach komunikatu. W mapowaniach graficznych UDF reprezentowane są przez […]