System Coupa udostępnia wiele funkcji pozwalających na efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem. Zaprojektowane i wykonane przez nas interfejsy umożliwiają użytkownikom wygodne zarządzanie dokumentami, takimi jak:

    • Zamówienia zakupu
    • Ruchy materiałowe
    • Faktury
    • Płatności
    • Kontrola budżetu