Monitoring przepływu dokumentów (przebieg procesów biznesowych w zintegrowanym środowisku SAP) przez interfejsy SAP PI uzupełnione o biznesową interpretacje zawartości komunikatów.

  • Cechy rozwiązania:

    • identyfikacja rodzaju i referencji dokumentów,
    • status przetwarzania w systemie docelowym,
    • czytelny przegląd danych wdrażanego systemu monitoringu przez WWW,
    • pozwalające na elastyczne dostosowania na każdym etapie alerty