Narzędzie do monitorowania interfejsów SAP PI w systemie ECC rozbudowane o zaawansowane możliwości wyszukiwania, porównywania oraz sprawdzanie statusu przetwarzania na wielu etapach, w tym:

  • statusy mapowania,
  • wysyłki,
  • przetwarzania w systemie odbiorczym.
  • Głównym celem stworzenia dodatkowego narzędzia do monitorowania interfejsów było monitorowanie wszystkich statusów na możliwie wielu etapach przetwarzania w jednym miejscu, bez potrzeby przełączania się na Monitoring XML, Runtime Workbench  lub wyświetlania logu w systemie zewnętrznym. Uwzględnione są tutaj zarówno statusy techniczne – dostarczenie komunikatu, jak i biznesowe.

  • W trakcie opracowywania koncepcji rozwiązania wykorzystaliśmy wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie projektów wdrożeniowych, jak i bieżącego utrzymania systemu. Jest to odpowiedź na najczęściej pojawiające się sytuacje na pograniczu SAP ECC i SAP PI. Istotna była także biegłość w programowaniu ABAP i znajomość architektury interfejsów SAP PI.