Nasz zespół posiada doświadczenie w tworzeniu aplikacji w rozwiązaniu  SAP Fiori. Dzięki połączeniu zasobów danych dostępnych z poziomu SAP ECC lub SAP HANA,   SAP Fiori pozwala na elastyczną pracę w nowoczesnym formacie na wszystkich dostępnych użytkownikowi urządzeniach mobilnych i stacjonarnych. Realizowaliśmy szereg projektów obejmujących wszystkie stadia projektowania i wdrażania aplikacji platformy SAP Fiori.

Posiadamy kompetencje w zakresie:

    • Planowania funkcji i przygotowywania wstępnych wersji aplikacji
    • Implementowanie m.in.: aplikacji typu transakcyjny arkusz informacyjny oraz aplikacji analitycznych
    • Przygotowywanie i wdrażanie komponentów niezbędnych do udostępniania danych za pomocą OData Service (z poziomu serwera typu Gateway lub poprzez dedykowane narzędzia SAP HANA Studio)
    • Kompleksowe wsparcie już istniejących aplikacji