Przegląd nowych funkcji w SAP Process Integration 7.31

Ograniczenia wcześniejszych wersji: SAP PI 7.11

 • Adaptery Idoc oraz HTTP nie są dostępne dla Integrated Configuration
 • Mapowanie jednego komunikatu do wielu (1:n) nie jest możliwe w ICO
 • Reguły routingu na podstawie zawartości komunikatu nie mogą być użyte w ICO

Nowe mozliwości połączeń dla Advanced Adapter Engine

IDOC_AAE

 • Przesyłanie wielu Idoców jednocześnie (Idoc packaging), ale nie dla interfejsów wychodzących
 • Moduły adaptera mogą być dodane dla konfiguracji dla Idoców
 • Wsparcie dla ALEAUDIT

HTTP_AAE

 • Nowe funkcje: POST and Multipart document

SFTP adapter

 • dodatek dostępny od wersji PI 7.11 SP08

Ulepszenia dla Integrated Configuration

Mapowanie jeden do wielu możliwe w ICO

 • mapowanie 1:n
 • Reguły routingu na podstawie zawartości komunikatu przychodzącego

PI 7.31 ICO Multimapping

Narzędzia do monitorowania 

 • Monitoring komunikatów Idoc (zastępuje transakcję IDX5)

PI 7.31 Idoc Monitor

 • Monitoring metadanych

PI 7.31 Metadata Monitor

 • Nowy monitoring komunikatów

PI 7.31 Message Monitor

 

 • Opcja ‚Ping’ dla kanału komunikacyjnego
  • Sprawdzenie połączenia
  • Użytkownik/hasło
  • Uprawnienia (np. dostęp do FTP)
  • Ustawienia zapory sieciowej

PI 7.31 Ping 1

 

PI 7.31 Ping 2

Wyszukiwanie komunikatów po zawartości

 • Nie ma potrzeby użycia TREX
 • Zazwyczaj używane do przeszukiwania po polach kluczowych (Numer zamówienia, Numer partnera)
 • Osobne filtry definiowane dla poszczególnych interfejsów
 • Pozwala na przeszukiwanie dla klucza zdefiniowanego jako:
  • XPATH

   XPATH

  • Dynamic Header

   Dynamic Header

 • Indeksowanie jest możliwe dla komunikatów przetworzonych przed zdefiniowaniem filtra
 • Indeks jest usuwany kiedy komunikat jest zarchiwizowany